SPK’nın kripto para hamlesini uzmanına sorduk: İşte merak edilenler

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Av. Oğuz Evren Kılıç, SPK'nın kripto para sektörüne yönelik gözetim ve denetim için harekete geçmesiyle ilgili sorularımızı yanıtlandırdı.

(ÖZEL) – Birkaç gün önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Türkiye’de kripto para sektörüne karşı gözetim, denetim ve düzenleme için harekete geçtiğini bildirmiştik.

SPK’nın bu hamlesi, Türkiye’deki kripto para yatırımcıları ve sektör açısından ne anlama geliyor? SPK, mevcut görev ve yetkileri doğrultusunda sektöre müdahale edebilir mi? Konu hakkında merak edilen soruları, Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Av. Oğuz Evren Kılıç’a sorduk.

Kılıç, SPK’nın halihazırdaki mevzuat çerçevesinde henüz kripto para olgusunun hukuken tanımlanmamış olmasından ötürü, kripto para piyasası üzerinde doğrudan bir yönetim ve denetim yetkisi olmadığını fakat kanunun çizdiği bazı sınırların ihlal edilmesi durumunda dolaylı olarak ve münferiden bir denetim imkanı doğabileceğini söyledi.

Kılıç, gerçekleşmesi halinde SPK’nın gözetim ve denetiminin piyasa açısından olumlu olacağını ifade etti.

Uzmancoin: SPK, mevcut görev ve yetkileri doğrultusunda kripto para alanına müdahale edebilir mi?

Av. Oğuz Evren Kılıç: SPK, 6263 sayılı Sermâye Piyasası Kânunundan görev ve yetkisini alan bir kurul. Bu kânun, ülkemizdeki sermâye piyasasının temel kânunu. Kânun, SPK’ya sermâye piyasasını yönetmek ve denetlemek hususunda çok geniş ve güçlü yetkiler tanıyor. Bunlardan belki de en önemlisi, SPK’nın tebliğ çıkartarak piyasayı regüle etme gücüne sâhip olması. Eylül 2019’da SPK tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği”, en yakın târihli örneği teşkîl ediyor. Kânuna Kasım 2017’de eklenmiş kitle fonlamasına dâir hükümler, SPK’nın bu tebliği ile birlikte uygulamaya konuldu. Kripto para piyasası üzerinde etkin bir SPK yönetiminden ve denetiminden bahsedebilmemiz için ise öncelikle gerek 6263 sayılı kânunda gerekse ilgili diğer mevzuatta yasal düzenlemelerin yapılması lâzım. Aslında bir hukukçu olarak görüşüm odur ki, ülkemizde kripto paralar ile ilgili ayrı bir yasanın çıkartılması lâzım. Çünkü bu konu son derece karmaşık, multidisipliner ve diğer konvansiyonel sermâye piyasası araçlarından önemli farklılıklar içeren bir konu. Bu nedenle kripto para piyasasını düzenleyen yeni bir kânun gerekiyor. Böyle bir kânunun çıkartılması, kripto para piyasası bazında ülkemizi küresel çapta öncü ve belirleyici bir konuma da taşıyacaktır.

Hâlihazırdaki mevzuat çerçevesinde henüz kripto para olgusunun hukuken tanımlanmamış olmasından ötürü, SPK’nın kripto para piyasası üzerinde doğrudan bir yönetim ve denetim yetkisi yok. Fakat kânunun çizdiği bâzı sınırların ihlâl edilmesi durumunda SPK’nın dolaylı olarak ve münferîden bir denetim imkânı doğabilir.

Oğuz Evren Kılıç

Uzmancoin: Kurul, denetim ve gözetimi sağlamak için kripto para sektörüne ne gibi tedbirler getirebilir? Borsalara lisans mı geliyor?

Av. Oğuz Evren Kılıç: Kurul’un bugün itibârı ile kripto para piyasasına yönelik bir tebliğ ile müdâhale etme imkânı yok çünkü az önce de bahsettiğim üzere, ülkemizde kripto para olgusu hukukî bir tanıma ve çerçeveye bağlanmış değil. Mevzuat yazılıma benzer. Nasıl ki yazılımın içinde bir değer atamak için öncelikle kodun içinde o değeri tanımlamanız gerekiyorsa, hakkında hukukî düzenleme yapılacak olan “şeyi” öncelikle hukukî bir tanıma ve çerçeveye oturtmanız gerekir. Kripto paranın hukukî târifi ve çerçevesi çizilmeden, SPK’nın bu konuda kendi başına bir düzenleme yapması mümkün değil. Bundan dolayı, SPK’nın bugün itibârı ile kripto para piyasasındaki işleyişe etkin müdâhalesi mümkün değil. SPK, sâdece 6263 sayılı yasanın ihlâlinin söz konusu olduğu münferit durumlarda görev ve yetkisi çerçevesinde olayla sınırlı olarak müdâhalede bulunabilir.

Uzmancoin: SPK’nın gözetim ve denetiminin Türkiye kripto para sektöründe yatırımcılar ile işletmeler açısından avantaj ve dezavantajları neler olabilir?

Av. Oğuz Evren Kılıç: Regüle edilmiş bir piyasa, her zaman güven uyandırır. Güven, ekonominin, piyasanın varoluşunun temelidir. Kurumsal yatırımcının da, küçük yatırımcının da piyasaya yoğun katılım göstermesinin anahtarı, piyasanın regüle edilerek güvence altına alınmasıdır. Sâdece bir hukukçu olarak değil, çok aktif bir kripto para piyasası yatırımcısı olarak da aynı fikirdeyim: Hem küresel hem ülkesel ölçekte kripto para piyasasının regüle edilmesi herkesin yararınadır. Ve bu regülasyon işi, çokça konuşulduğu gibi zor da değil. Piyasanın etkin denetimini sağlayacak her türlü teknolojik, hukukî ve ekonomik mekanizma mevcut. Yakın zamanda hem küresel hem ülkesel ölçekte kripto para piyasasının regüle edilmeye başlanacağını ve asıl büyümenin bunun ardından yaşanacağını düşünüyorum. Regülasyon konusunda öncü olacak ülkeler, diğer ülkelere liderlik edecek ve piyasadaki aslan payını ülkelerine çekecek. Ülkemizin regülasyon konusunda öncü olmasını çok arzu ediyorum. Ülkemizin regülasyon konusunda öncü ülke olması demek, bu regülasyonlarla birlikte dünyanın her noktasından ülkemize milyarlarca doların akıp gelmesi demek olur. Ülkemizdeki kripto para borsaları küresel devlere dönüşür ve Türkiye çok büyük bir târihî fırsatı değerlendirmiş olur.

En güncel gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız Uzmancoin Telegram kanalına katılın!
Daha Fazlasını Okuyun

Sohbete Katıl