Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için SPK ön başvuru süreci: Bilmeniz gerekenler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzun zamandır gündemde olan ve nihayetinde 2 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasallaşan kanunla ilgili olarak hızlı bir başlangıca imza attı.

Kurul, bugün bir duyuru yaparak Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak devam etmek ve ikincil düzenlemeleri bekleyip SPK’nın izniyle kripto varlık hizmeti vermek isteyenler için ön başvuru sürecini resmen başlattı.

Bu çerçevede 2 Temmuz 2024 itibarıyla kripto varlık hizmeti sağlayan ve devam etmek isteyenler 2 Ağustos 2024’e kadar SPK’nın bu linkte paylaştığı Ek-1’deki belgeleri hazırlamalı, Ek-2 başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve 2 Ağustos 2024’e kadar göndermelidir. 02 Temmuz 2024 itibarıyla kripto varlık hizmeti sunan ama devam etmek istemeyenler ise 2 Ağustos 2024’e kadar tasfiye kararı alacaklarına ve yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair beyanlarıyla birlikte Ek-2’de yer alan form ile tasfiye sürecini nasıl yürüteceklerine dair açıklamalarını yazılı olarak iletmelidir. Bu kapsamda, kanun uyarınca 2 Ekim 2024’e kadar tasfiye kararı alması gereken kuruluşlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu durumu internet sitelerinde duyurmalı, ayrıca müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirim yapmalıdır. Bildirimlerin müşterilere sağlıklı şekilde iletilmesinden tasfiye olacak kurumlar sorumludur.

Sizlerin daha iyi anlaması için aşağıda madde madde yazdım.

Adım 1: Yetkili organ kararı

İlk adım, şirketinizin yetkili organından bir karar almaktır. Bu karar, kripto varlık hizmet sağlayıcısının ilgili Kanunun Geçici 11. Maddesine uygun olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini açıkça belirtmelidir. Bu beyan başvurunuz için temel bir gerekliliktir.

Adım 2: Hissedarlar ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgi

SPK, hissedarlarınız, yönetim kurulu üyeleriniz, genel müdürünüz ve genel müdür yardımcılarınız hakkında ayrıntılı bilgi talep etmektedir. Her birey için aşağıdaki belgeleri sağlamalısınız:

 • Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı.
 • Kimlik kartı örneği (Türk vatandaşları için) / pasaport örneği (yabancılar için).
 • Diploma örneği ve detaylı özgeçmiş.

Adım 3: Şirket bilgileri

Şirketinizin operasyonel ve teknolojik altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler sunmanız gerekmektedir. Bu bilgiler şunları içermelidir:

 • Şirketinizin kullandığı bilgi sistemleri altyapısı.
 • Müşteri varlıklarının korunmasına yönelik süreçler ve araçlar.
 • İşlemlerin blok zinciri sistemine işlenmesiyle ilgili süreçler.
 • Diğer iç ve dış sistemlerle entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.).
 • Operasyon ve raporlama süreçleri.
 • Risk yönetimi süreçlerinin işleyişine dair açıklamalar ve ilgili belgeler.

Adım 4: Saklama altyapısı detayları

SPK, şirketinizin saklama altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi talep etmektedir. Bu bilgiler şunları içermelidir:

 • Kripto varlıkların ve müşterilerin nakit varlıklarının saklama sisteminin işleyişi.
 • Kripto varlıkların saklanması için şirket dışından hizmet alınıp alınmadığı.
 • Kripto varlıkların saklanmasında kullanılan cüzdan teknolojileri hakkında açıklayıcı belgeler.

Adım 5: Organizasyon şeması

Başvurunuzda şirketinizin ayrıntılı bir organizasyon şemasını da dahil etmelisiniz. Bu şema, şirketinizin yapısını ve hiyerarşisini açıkça göstermelidir.

Adım 6: Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Bilgi Formu’nun doldurulması

SPK, şirketiniz hakkında gerekli bilgileri toplamak için özel bir form sağlamıştır. Bu formun ana bölümleri şunlardır:

Şirket bilgileri

 • Ticaret unvanı ve iş/marka adı (varsa).
 • Merkez adresi ve varsa şube adresleri.
 • Kuruluş tarihi, MERSIS numarası, ticaret sicil numarası, vergi dairesi ve numarası.
 • İletişim bilgileri, telefon numarası, internet adresi ve kayıtlı elektronik posta adresi.
 • Ödenmiş sermaye bilgisi.

Mali veriler

 • Önceki dönemlere ait net kar (zarar), faiz dışı gelir, öz kaynak ve aktif toplamı (2024/6’dan 2019’a kadar).

Bağlı ortaklıklar

 • Her bir bağlı ortaklık için unvan, faaliyet türü, sermaye ve pay miktarı bilgileri.

Çalışılan bankalar

 • Çalışılan bankaların adları, mevduat terimi, mevduat süresizliği, kredi miktarı, teminat, tür ve vade bilgileri.

Diğer gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar

 • Her bir borç için alacaklı adı, tür, miktar ve vade bilgileri.

Hukuki süreçler

 • Son beş yıl içinde yurt içi veya yurt dışı bankalardan alınan kredilerle ilgili hukuki süreçler.
 • Şirketin ve/veya hissedarlarının taraf olduğu önemli hukuki ihtilafların detaylı açıklaması.

Şirketin ortaklık yapısı

 • Her bir ortağın adı, soyadı/ticaret unvanı, pay miktarı (TL) ve oranı (%).

Tüzel kişi ortakların ortaklık yapısı

 • Tüzel kişi ortağın ticaret unvanı, her bir ortağın adı, soyadı/ticaret unvanı, pay miktarı (TL) ve oranı (%).

Yönetim kurulu ve yöneticiler

 • Şirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının adı, soyadı ve görevleri.

Müşteri ve personel bilgileri

 • Müşteri sayısı ve bakiye bilgileri.
 • Personel bilgileri, personel türüne göre (yönetici, idari personel, IT personeli, diğer).

Dış hizmet alımı bilgileri

 • Alınan hizmetlerin konusu ve hizmet sağlayıcı organizasyon ile ilgili ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve diğer ilişkiler hakkında açıklamalar.

Saklama bilgileri

 • Saklanan kripto varlıkların türleri ve sayısı (örneğin Bitcoin, Ethereum).
 • Türüne göre tutulan kripto varlıkların mevcut değeri (müşterilere ait varlıklar ve platforma ait varlıklar).
 • Başvuru tarihi itibariyle sıcak cüzdandaki kripto varlıkların mevcut değeri (TL).
 • Başvuru tarihi itibariyle soğuk cüzdandaki kripto varlıkların mevcut değeri (TL).
 • Müşteriler adına tutulan nakit varlıkların mevcut değeri (TL).

Adım 7: Destekleyici belgelerin sunulması

Başvurunuzla birlikte aşağıdaki destekleyici belgeleri de sunmalısınız:

 • Şirketin son muhasebe dönemine ait ana sözleşmesi ve yıllık raporu.
 • Şirketle ilgili ticaret sicil kayıtlarında ve ticaret sicil gazetelerinde yapılan duyurular.
 • Şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya bağımsız muhasebeci tarafından onaylanmış en son mali tablolar.

Bu ayrıntılı adımları izleyerek ve gerekli tüm belgeleri doğru şekilde hazırlayarak SPK’nın ön başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.

Yayınlandı:
Son Güncelleme:
En güncel gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız Uzmancoin Telegram kanalına katılın!
Daha Fazlasını Okuyun

Sohbete Katıl